FirstAgenda cookie- och sekretesspolicy

Introduktion

Visma FirstAgenda ansvarar för skyddet av information som du lämnar till oss och lämnar till vår behandling, i enlighet med tillämplig lag.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i Visma FirstAgendas behandling av din information. Vi granskar därför vilken information Visma FirstAgenda samlar in eller tar emot, liksom vad Visma FirstAgenda har rätt att göra med denna information. Om du har några frågor, skriv till oss. Vi är trevliga att prata med och kommer alltid att försöka hjälpa till så gott vi kan.

Det understryks att denna sekretesspolicy endast täcker vår behandling av personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Det reglerar därför inte vår behandling av personuppgifter i vår egenskap av databehandlare på uppdrag av våra kunder som dataansvariga. Denna behandling, inklusive behandling av information om de användare som våra kunder har skapat, kommer att regleras i vårt prenumerationsavtal med kunden, såväl som databehandlaravtalet som ingås med kunden. För denna behandling är det således våra kunder som som datakontrollanter har kontroll över vår behandling. Om du som användare av våra lösningar har frågor om vår behandling av data, vänligen kontakta organisationen som har bjudit in dig som användare av vår lösning.

Bakgrund

På Visma FirstAgenda strävar vi efter att se till att din information skyddas på bästa möjliga sätt när du använder våra erbjudanden och tjänster. Din säkerhet och ditt förtroende för Visma FirstAgenda är en viktig del av vår verksamhet, och vi tar det därför på största allvar.

Visma FirstAgendas sekretesspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och konfidentiellt sätt. Visma FirstAgenda behandlar och möjligen lagrar personuppgifterna hos säkra tredje parter som antingen omfattas av samma regler eller som har samma standarder för behandling av säkerhet som Visma FirstAgenda.

Säkerhet

Visma FirstAgenda har specialister med djup kunskap om både säkerhetsområdet och säker behandling av personuppgifter.

Visma FirstAgenda är utrustad med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som är lämpliga och effektiva för att skydda all information som vi behandlar. Det innebär att Visma FirstAgenda har anpassat sig till åtgärder som bl.a. skyddar din information från förlust, manipulering och obehörig åtkomst. Vi anpassar ständigt våra säkerhetsåtgärder för att hänga med i den tekniska utvecklingen.

Eventuella frågor om säkerhet kan riktas till dataprivacy@firstagenda.com

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Din personliga information är strikt konfidentiell. De överförs endast till tredje part som rimligen och nödvändigtvis anser det nödvändigt att använda dina uppgifter för att säkerställa bästa möjliga behandling av din information.

Dessutom vidarebefordrar vi endast dina personuppgifter till andra om lagen, avtalsvillkoren eller kraven för att ingå ett kontrakt tillåter eller kräver det.

Vilka uppgifter samlas in och behandlas?

Du får nu en allmän bild av vilken information vi behandlar:

  • Namn, e -postadress, telefonnummer, adress, cookie -data (allmän personlig information).
  • Om du lämnar annan personlig information frivilligt kommer vi också att behandla denna information i relevant omfattning.
  • Om din personliga information inte tillhandahålls av dig själv kommer den alltid från offentligt tillgängliga källor.

Informationen behandlas endast i den utsträckning den är tillräcklig, relevant och alltid begränsad till vad som är nödvändigt för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig i förhållande till din interaktion med oss.

Grund för behandling

Vi behandlar endast din information i enlighet med tillämplig lag, inklusive GDPR. Det betyder också att vi måste ha en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter.

Således behandlar vi din information på följande rättsliga grund:

  • Om vi ​​har fått ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för en eller flera specifika behandlingsgrunder,
  • Om behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett kontrakt du har med oss,
  • Om behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lag, eller
  • Om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra legitima intressen kan du i så fall be oss om dokumentation av vår intresseavvägning.

Tredjepartsbehandling

Vi använder tredje part för att behandla din information. Detta inkluderar bl.a. externa och professionella företag, såsom leverantörer och partners, som hjälper oss att leverera och tillhandahålla vår tjänst på bästa möjliga sätt, samt hantera dina uppgifter.

Visma FirstAgenda behandlar endast personuppgifterna med säkra tredje parter, som antingen omfattas av samma regler som oss, eller som har valt att följa liknande regler för säker behandling.

Överföringen av din information sker i enlighet med tillämplig lag och denna policy. Således får tredje part inte använda informationen för sina egna ändamål och får endast behandla den på Visma FirstAgendas vägnar för att uppfylla vårt syfte med behandlingen, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev som du har registrerat dig för.

Syftet med att samla in och behandla information

Visma FirstAgendas syfte med behandlingen av din information är att kunna identifiera dig och att kunna serva dig på bästa möjliga sätt som besökare på vår webbplats, som en potentiell partner, som anställd eller på annat sätt, beroende på varför du har valt att interagera med Visma FirstAgenda.

Visma FirstAgenda fattar inga automatiska beslut i vår behandling av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som användare av Visma FirstAgenda har du naturligtvis alla de rättigheter som tillämplig lag ger dig. Detta innebär att du har rätt att bli informerad om vilka personuppgifter Visma FirstAgenda behandlar om dig, samt kräva att sådan information rättas, raderas eller lämnas ut.

Om behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke kan detta ändras eller återkallas genom att kontakta oss direkt på dataprivacy@firstagenda.com, eller genom att följa instruktioner i e-postmeddelanden från Visma FirstAgenda i enlighet med samtycket.

Klagomål

Om du på något sätt är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter beklagas detta i förväg, och vi kommer att göra oss tillgängliga för att lösa eventuellt sådant missnöje. Detta görs bäst genom att skicka ett klagomål till oss på dataprivacy@firstagenda.com, som vi kommer att behandla så snart som möjligt.

Förutom möjligheten att kontakta FirstAgenda direkt har du också rätt att rikta ditt eventuella klagomål till tillsynsmyndighet: Danska dataskyddsmyndigheten, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. För ytterligare vägledning i denna klagomålsprocess, hänvisa till den danska dataskyddsmyndighetens webbplats www.datatilsynet.dk.

Tid för lagring av information

Informationen lagras under den tid som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre behöver behandlas. Varje rimligt steg ska vidtas för att säkerställa att information som är felaktig för ändamålet för vilken den behandlas raderas eller korrigeras utan onödigt dröjsmål.

Internt i Visma FirstAgenda har tidsfrister införts för radering eller regelbunden granskning av data som behandlas som dataansvarig. Sådana tidsfrister bestäms bl.a. utifrån informationens art och bakgrund.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna policy. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Datumet för versionen av personuppgiftspolicyn anges längst ner i dokumentet. Om du inte läser denna policy direkt på vår webbplats, rekommenderas att du kontrollerar policys datuminformation med datumet på sekretesspolicyn på vår webbplats. Om ändringar görs i vår behandling av personuppgifter kommer vi också att meddela dig i form av ett synligt meddelande på vår webbplats.

Cookie policy

 

Kontakta

Om du har några frågor eller klagomål angående insamling eller behandling av information om dig kan vi kontaktas på:

alternate_email dataprivacy@firstagenda.com

keyboard_arrow_up