Hvad en 4-årig kan lære dig om god mødekultur

- Nanna Manbjerg Rasmussen

Har du lidt svært ved at forestille dig, hvad et barn kan lære dig om god mødekultur? Det forstår vi godt, og rådet skal heller ikke tages alt for bogstaveligt. Vi mener ikke nødvendigvis, at et møde bliver mere produktivt ved at udskifte mødedeltagerne med en børnehave.

Alligevel har vi fundet nogle sammenhænge, hvor du med fordel kan tage de ting du lærte på legepladsen med dig over på arbejdspladsen. Her er tre konkrete råd, som vi mener kan effektivisere dit næste møde og arbejdsgangen generelt.

 

Vær nysgerrig

Hvad er det? Hvorfor gør du sådan? Børn stiller masser af spørgsmål, og selvom det til tider kan være irriterende, har de faktisk fat i den lange ende, når det kommer til at vise interesse og bygge relationer til andre mennesker.

Du skal ikke fyre en salve af hv-spørgsmål afsted, hver gang din kollega rejser sig fra sin stol. Men når du spørger ind til de informationer der gives på et møde eller til dine kollegers projekter, anerkender du det arbejde, de laver. Og du viser samtidig, at du er interesseret i dem som kollega og person.

 

Opfør dig ordentligt!

Den sætning hører du nok ikke så ofte længere. God opførsel er, for de flestes vedkommende, en naturlig del af det at fungere i sociale sammenhænge – f.eks. under møder. Når jeg siger, at du skal opføre dig ordenligt, taler jeg heller ikke om, at du skal stoppe med at tegne på væggene eller græde for at få din vilje, som det måske var tilfældet, da du var fire år gammel.

Jeg taler om god mødeetikette. 

Alt for ofte bliver møder forstyrret eller afbrudt af mødedeltagere, der taler i telefon, sms’er eller konsekvent kommer for sent. Særligt på interne møder og i større virksomheder, er den dårlige opførsel et tilbagevendende problem. 

Et godt råd er derfor at pakke telefonen væk under mødet og komme til tiden. På den måde slipper du for at spilde både din og dine kollegers dyrebare tid, og I vil helt sikkert få mere produktive møder.

Stå sammen

Ligesom det var vigtigt at have gode venner i børnehaven, er det vigtigt på arbejdspladsen. Faktisk er relationer og evnen til at samarbejde essentielle for produktiviteten på jeres arbejdsplads. En undersøgelse lavet af Arbejdsmiljørådet viser, at social kapital giver et bedre arbejdsmiljø, lavere sygefravær og større produktivitet og kvalitet i arbejdet. Så der er masser af fordele at hente, hvis I opprioriterer samarbejdet.

Måske har I allerede overskud på kontoen med social kapital?

Danske virksomheder og organisationer ligger nemlig i top, når det kommer til at opbygge og vedligeholde social kapital. Hvis du alligevel har brug for et par tips til, hvordan du styrker den sociale kapital, får du her tre gode råd.

Ligesom det var vigtigt på legepladsen, er det af høj betydning på arbejdspladsen, at der er en stor grad af tillid, retfærdighed og samarbejde blandt dig og dine kolleger. Det er de tre grundpiller i den sociale kapital og de kan styrkes på følgende måde: 

  • Tillid skabes blandt andet ved at vise dine gode hensigter og tage dine kolleger og medarbejdere seriøst.

  • Retfærdighed kommer af, at du behandler alle ens og har gennemskuelige beslutningsprocesser.

  • Samarbejde kan styrkes ved at løbende at mødes og afstemme roller, og ved evnen til at se ting i et andet perspektiv og indgå kompromiser.

Ved at følge ovenstående råd og prioritere barnlige elementer som nysgerrighed, god opførsel og sammenhold, kan du effektivisere mødeafholdelsen og arbejdsgangen for både dig og dine kolleger, og samtidig styrke jeres sociale relationer.