Tre mødetyper – og hvordan du styrer dem

- Nanna Manbjerg Rasmussen
Kaffepauser, et hurtigt kig på Facebook eller en sms til kæresten. Alt sammen aktiviteter der stjæler betydelig tid i løbet af en arbejdsdag. Alligevel er der en endnu større tidsrøver der igen og igen fylder din kalender op og spilder både din og dine kollegers tid. Uproduktive møder.
 
Møder er desværre ofte præget af dårlig struktur, ledelse og manglende forberedelse. Og til forskel fra andre tidsrøvende aktiviteter, går det ikke kun ud over dig, når der holdes et uproduktivt møde - men alle deltagere.
 
Vi ved, at møder er forskellige og derfor kræver forskellig mødeforberedelse, ledelse og struktur. Derfor har vi lavet en oversigt over tre af de mest populære mødetyper og krydret det med lidt gode råd til, hvordan du effektiviserer dem. Der er innovationsmødet, beslutningsmødet og informationsmødet.

Innovationsmødet

Formål

Formålet med innovationsmødet er typisk at skabe gode idéer og perspektiver i fællesskab med andre. 

Forberedelse

Allerede inden mødet skal du reflektere over, hvad du vil opnå med mødet?
Skal I revolutionere markedet med jeres nye idé eller ruske op i afdelingen internt. Når du har defineret det, kan du skrive det i dagsordenen. På den måde har du allerede lavet en forventningsafstemning med deltagerne inden mødet. Det gør det klart for dem, hvorfor de er indkaldt, og hvad de kan bidrage med.

Deltagere

På innovationsmødet er det vigtigt, at der er forskellige deltagere med. Det kan være medarbejdere fra forskellige afdelinger eller med forskellige baggrunde, ledelsen, kunder og slutbrugere. Det vigtigste er, at der flere deltagere, som er gode til at tænke kreativt og innovativt – på den måde sikrer du, at der er fremgang i mødet.

Ledelse

Lederen skal styre mødet, men mest af alt for at sørge for, at alle bliver hørt. Som leder er det ikke dig der er i fokus på dette møde, og det er derfor vigtigt at du fra start får forklaret, hvorfor de enkelte deltagere er inviteret med til mødet.

Tid

Netop på innovationsmødet er det svært at lave en skarp struktur og tidsramme. Gode idéer kræver god tid, og der skal være plads til at forfølge skøre idéer, reflektere og sammentænke perspektiver.

Sted

Her kan det være en idé at invitere deltagerne uden for huset, så der er mulighed for at få ny inspiration. Omgivelserne skal være behagelige og et sted, hvor I kan holde til at være i lang tid, da denne type møder ofte er lange og krævende.

Husk!

Hver enkelt deltager er indkaldt til innovationsmødet, fordi netop deres bidrag er vigtigt. Gør det klart for deltagerne allerede fra starten af mødet, hvorfor de er indkaldt. Sørg derefter for at inddrage alle deltagere, også de mere introverte. Det er vigtigt for processen og det endelige resultat.

 

 

 

Beslutningsmødet

Formål

Titlen siger næsten det hele, målet her er at tage beslutninger.

Forberedelse

Det er vigtigt at du sender en tydelig dagsorden i god tid før mødet. Det giver deltagerne mulighed for at forberede sig og bidrage til at tage en kompetent beslutning på mødet.

En klar dagsorden giver effektive møder. Find gode råd og en enkel dagsordenskabelon, som du kan bruge igen og igen, lige her.

Deltagere

Deltagerne på et beslutningsmøde, skal være personer der formår at tage en beslutning, det nytter ikke, at I sidder fem personer, der er bange for at tage en beslutning og væver rundt i samme emne. Deltagerne skal have en viden om beslutningens konsekvenser, og kunne stå inde for gyldigheden. For ikke at bruge unødvendig tid på diskussioner og sagsbehandling, er det vigtigt at du kun indkalder de absolut nødvendige deltagere.

Ledelse

Mødelederen skal træde i karakter og turde styre mødet. På den måde kan I holde fokus på mødets formål og tage vigtige beslutninger. At holde fokus, betyder også at mødelederen skal turde stoppe unødig snak og diskussioner undervejs. 

Tid

Beslutningsmødet skal have en klar tidsramme og dagsorden. Mødelederen skal med sin struktur bidrage til at holde tiden .

Husk!

…at få en godkendelse af beslutningen fra alle mødedeltagere. Før beslutningen til referat, så der ikke senere opstår tvivl eller uenighed omkring beslutningen.

 

 

Informationsmødet

Formål

Her handler det om, at opnå accept og interesse fra mødedeltagerne.

Forberedelse

Inden informationsmødet er det vigtigt, at du finder en måde hvorpå du kan videregive den nye information til dine kolleger og medarbejdere, på en måde der engagerer og motiverer dem.

Tid

Informationsmødet skal ligesom beslutningsmødet have en fast tidsramme. Men husk også at give plads til at mødedeltagerne kan byde ind med spørgsmål, så mødet ikke bliver envejskommunikation.

Læs mere om, hvordan du inddrager mødedeltagere i dit næste møde.

Deltagere

Du skal passe på med at blande for mange forskellige afdelinger på et informationsmøde. Hold hellere flere små møder end et stort, så du sørger for at relevansen er i top for alle deltagere. 

Ledelse

Igen er det lederens tur til at træde lidt i baggrunden, i hvert fald ift. egne behov og interesser. Lederen skal i stedet fokusere på de forventninger og bekymringer, deltagerne giver udtryk for og besvar dem bedst muligt. Det er bedre at give plads til spørgsmål på mødet end at lade dem florere ved arbejdsbordene efter mødet.

Husk!

…at selvom formålet med informationsmødet er at overdrage information, skal deltagerne også have plads til at byde ind og stille spørgsmål.