GDPR


Vi indgår altid en databehandleraftale

I ethvert kundeforhold behandler vi personoplysninger på vegne af vores kunder. I denne relation er vores kunder dataansvarlige, og vi er databehandler. Det medfører, at både vi og vores kunder er forpligtet til at indgå en databehandleraftale, der indholdsmæssigt skal opfylde kravene i GDPR. FirstAgenda bruger Datatilsynets standardkontraktsbestemmelser som databehandleraftale. Det giver den fordel, at vi opfylder vores fælles forpligtelse til at indgå en gyldig databehandleraftale.

 

GENERELT

FirstAgenda lever op til gældende lovgivning om databeskyttelse

I FirstAgenda tager vi IT- og datasikkerhed meget alvorligt. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan vi lever op til IT-sikkerhed og datahåndtering og sikrer, at dine oplysninger ikke bliver misbrugt af tredjepart.

Personoplysninger er enhver form for information, om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det gælder f.eks. navn, e-mail, lokation og IP-adresse. 

For at dokumentere dette har FirstAgenda ladet sig auditeret af PWC og få udarbejdet en ISAE-3000 erklæring. Erklæringen er en professionel validering, der dokumenterer og garanterer, at vi lever op til lovgivningen om egenkontrol, IT-sikkerhed og datahåndtering. Som registreret kunde hos FirstAgenda har du altid mulighed for at downloade den nyeste revisionserklæring.

REVISORERKLÆRING

Hent ISAE3000

Ud over at sikre vores egen håndtering af personoplysninger, er det også vigtigt for os, at vores samarbejdspartnere gør det samme. Derfor benytter FirstAgenda sig kun af førerende leverandører. Det garanterer et driftsikkert og stabilt system, der lever op til alle krav i lovgivningen (GDPR).

Databeskyttelse vedrører alle i FirstAgenda. For at sikre at alle ansatte i FirstAgenda kender til vigtigheden af at behandle personoplysninger fortroligt, har alle medarbejdere undergået intern uddannelse og aktiv vidensdeling. Derfor er alle ansatte bekendte med alle deres forpligtelser og bidrager dermed aktivt til sikkerheden.

DOKUMENTATION

Som bruger af FirstAgenda passerer din data gennem adskillige systemer. Vi dokumenterer alle dataflows, så vi altid kan spore, hvor informationen stammer fra, og hvor den ender.

GENNEMSIGTIGHED

Vi ønsker at være så gennemsigtige som muligt. Derfor er vores processer for datahåndtering beskrevet i et forståeligt sprog. Du kan til enhver tid få indsigt i vores systemer, og du er velkommen til at kontakte os for en snak om datasikkerhed.

Skriv til dataprivacy@firstagenda.com