Læs hvordan andre kunder bruger FirstAgenda

Mere end 400 virksomheder og organisationer i Norden har allerede effektiviseret deres møder med hjælp fra FirstAgenda.

Med FirstAgenda kan Sydbank indfri krav om høj IT-sikkerhed

Med FirstAgenda kan Sydbank indfri krav om høj IT-sikkerhed

Sydbank er en af Danmarks største banker og beskæftiger 2.100 medarbejdere fordelt på 84 filialer i Danmark og Tyskland.

I 2011 begyndte Sydbank at bruge FirstAgenda i deres bestyrelse, og siden har det spredt sig til flere udvalg inden for organisationen. I Sydbank er behandlingen af fortrolige dokumenter essentiel, og FirstAgenda er med sin høje prioritering af sikkerhed et oplagt valg til håndtering af mødemateriale.

Tag en uforpligtende snak med en af vores konsulenter og se, hvordan din organisation kan optimere mødeprocessen.

Book et møde i dag

”Som bank bliver der stillet store krav til vores IT-sikkerhed. De krav kan vi indfri med FirstAgenda.”

Roland Erik Lorenzen, IT-konsulent, Sydbank.

FirstAgenda er det primære mødeværktøj i Landbrug & Fødevarer

FirstAgenda er det primære mødeværktøj i Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er en erhvervsorganisation for landbruget samt fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på mere end 152 milliarder kroner årligt og med 172.000 beskæftigede, beskriver de sig selv som et af Danmarks vigtigste erhverv.

Organisationen Landbrug og Fødevarer bliver ledet af to bestyrelser; en primærbestyrelse og en virksomhedsbestyrelse. I 2012 startede Landbrug og Fødevarer med at bruge FirstAgenda i en af deres fonde. Siden da har det spredt sig som ringe i vandet til resten af virksomheden, og i dag er FirstAgenda det primære mødeværktøj i de to ledende bestyrelser.

Tag en uforpligtende snak med en af vores konsulenter og se, hvordan din organisation kan optimere mødeprocessen.

Book et møde i dag

 

"Tidligere blev dokumenter samlet i store mapper, som blev sendt ud til mødedeltagerne. Med FirstAgenda slipper vi for omfattende papirhåndtering og stive forretningsgange – og det er en af de største fordele ved løsningen. Nu har vi stor fleksibilitet og kan komme med rettelser helt op til deadline uden at være nervøse for, om alle har modtaget de seneste ændringer.”

Jesper Bollerslev, IT-konsulent i Landbrug og Fødevarer.

 

Brugen af FirstAgenda spredte sig hurtigt i Region Syddanmark

Brugen af FirstAgenda spredte sig hurtigt i Region Syddanmark

I Region Syddanmark har skiftet til FirstAgenda været en stor succes. Oprindeligt skulle den digitale mødeløsning kun bruges i regionsrådet og de politiske udvalg, men der opstod hurtigt et internt pres fra afdelingerne og sygehusene for også at digitalisere administrative møder ude i organisationen. I dag er der mere end 200 udvalg der bruger FirstAgendas software, og det forventes, at brugerantallet fortsat vil stige.

Mette Stokbæk der er Fuldmægtig i Region Syddanmark fortæller, at brugen hurtigt har spredt sig ud som ringe i organisationen, efter at regionsrådet skiftede papirbunkerne ud med iPads.

Tag en uforpligtende snak med en af vores konsulenter og se, hvordan din organisation kan optimere mødeprocessen.

Book et møde i dag

”Jeg var meget overrasket over, hvor hurtigt det gik med at implementere systemet. Der gik under to måneder, fra vi besluttede at bruge FirstAgenda, til de første politikere brugte det til regionsrådsmøderne. Der var en vis skepsis hos nogle i starten, men den forsvandt efterhånden, som folk lærte systemet at kende og brugte det til møderne. På den administrative side har de dagsordensansvarlige også taget godt mod løsningen, fordi det har gjort deres arbejde med at distribuere dagsordener meget lettere.”

Mette Stokbæk, Fuldmægtig, Region Syddanmark

Movia bruger FirstAgenda på tværs af organisationer

Movia bruger FirstAgenda på tværs af organisationer

Movia har hovedsæde i København, men arbejder for øget mobilitet på hele Sjælland. Med knap 220 millioner passagerer årligt, er Movia Danmarks største trafikselskab.

Movia skiftede til FirstAgenda fordi flere af bestyrelsesmedlemmerne allerede brugte det i andre bestyrelser, og var glade for fordelene ved platformen.

”Jeg vil anbefale FirstAgenda til enhver, der overvejer at skifte til en digital mødeløsning i deres organisation. Det er meget nemmere og hurtigere end tidligere,” forklarer Michael Skov, der er Senior Rådgiver i Movia.

Tag en uforpligtende snak med en af vores konsulenter og se, hvordan din organisation kan optimere mødeprocessen.

Book et møde i dag

”I dag får vores bestyrelsesmedlemmer den information de har brug for på en helt simpel måde. De kan altid finde ældre dokumenter frem igen, og vi sparer hurtigt en halv dag på forberedelsen. Desuden sparer vi store mængder papir.”

Michael Skov, Senior Rådgiver, Movia.

Boligkontoret Danmark har optimeret bestyrelsesarbejdet

Boligkontoret Danmark har optimeret bestyrelsesarbejdet

Boligkontoret Danmark administrerer 31.600 boliger for 58 boligorganisationer og 39 øvrige samarbejdspartnere – herunder kommuner og regioner.

Boligkontoret Danmark bruger FirstAgendas mødesoftware i deres bestyrelser, og her har modtagelsen været rigtig god. I starten skulle mødedeltagerne vænne sig til ikke at have papir med til møderne, men til gengæld fik de hurtigt øjnene op for fordelene ved altid at have de opdaterede dokumenter med på deres iPad. Løsningen giver dem også mulighed for at gå tilbage og se, hvad der blev besluttet på sidste møde.

Tag en uforpligtende snak med en af vores konsulenter og lær, hvordan din organisation kan optimere mødeprocessen.

Book et møde i dag

"FirstAgenda har givet økonomiske og tidsmæssige besparelser i administrationen, fordi vi ikke længere skal printe og sende mødedokumenterne ud til bestyrelserne før møderne. Vi har også markant færre, der ringer ind, fordi de ikke kan finde de rigtige dokumenter eller har spørgsmål til materialet."

Henrik Skjoldlund, IT-chef, Boligkontoret Danmark

Tandskadeankenævnet slipper for massivt papirarbejde

Tandskadeankenævnet slipper for massivt papirarbejde

Tandskadeankenævnet varetager ankenævnsopgaver for Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

I Tandskadeankenævnet er papirstakken til et enkelt møde ofte højere end 30 centimeter høj. Med FirstAgenda slipper tandlægefaglig konsulent Lene Baad-Hansen for at slæbe en kuffert fyldt med dokumenter med til sine møder. I stedet har hun samlet alle sine mødedokumenter på sin iPad.

Ved skiftet til FirstAgendas mødeløsning var der en vis skepsis fra et par af de ældre medlemmer i nævnet. Den forsvandt dog hurtigt, da de så, hvor let det var at bruge. I dag sparer Tandskadeankenævnet miljøet for en masse papir, og derudover skal de ikke længere bruge tid på at makulere fortrolige sagsdokumenter eller transportere dem tilbage sekretariatet, når sagerne er behandlede.

Tag en uforpligtende snak med en af vores konsulenter og lær, hvordan din organisation kan optimere mødeprocessen.

Book et møde i dag

 

”Før vi brugte FirstAgenda til møderne, var papirstakken til et enkelt møde ofte mere end 30 centimeter høj. Derfor var jeg nødt til at rejse frem og tilbage over Storebælt med en kuffert fyldt med papir og røntgenbilleder. I dag har jeg alt på min iPad, og det er en enorm lettelse. Når jeg forbereder mig, fylder papirerne heller ikke længere hele bordet, og derfor kan jeg let forberede mig i toget eller andre steder.”

Lene Baad-Hansen, Tandlægefaglig konsulent, Tandskadeankenævnet

Kommunernes primære mødeløsning

Kommunernes primære mødeløsning

85 % af danske kommuner bruger FirstAgendas, som deres primære mødeværktøj. I Norge har de også fået øjnene op for fordelene ved en digital mødeløsning.

Med mere end 600.000 borgere er Oslo Kommune Norges største. Siden 2013 har Oslo Kommune brugt FirstAgenda til forberedelse og afholdelse af digitale møder i politiske udvalg og komitéer, på interne ledermøder og til afdelingsmøder.

Mødeløsningen integrerer med alle kendte ESDH-systemer, og letter omkostningerne til produktion, trykning og fordeling af mødematerialer.

Tag en uforpligtende snak med en af vores konsulenter og se, hvordan din organisation kan optimere mødeprocessen.

Book et møde i dag

”Den største fordel ved FirstAgenda er, at man altid har alle mødedokumenter lige ved hånden, og man slipper for at medbringe store papirbunker til møderne. Vi har effektiviseret arbejdsgangen i sekretariatet og vi sparer både tid på at distribuere og publicere mødedokumenter.”

Inger Kvannes, komitésekretær, Oslo Kommune.

Foto: Jiri Havran

I Douglas sparer de tid og penge med FirstAgenda

I Douglas sparer de tid og penge med FirstAgenda

I det irske hav ligger den selvstyrende ø Man. I hovedstaden Douglas har byrådet også taget FirstAgendas mødeløsning i brug - og introduktionen har været lidt af en transformation.

Tidligere blev alle dokumenter printet, inden de manuelt blev sat sammen og sendt eller afleveret til mødedeltagerne. Det var en tidskrævende proces, hvor en medarbejder hurtigt brugte to eller tre dage på at forberede alle dokumenterne. Med skiftet til FirstAgenda er den proces blevet betydeligt lettere - ligesom bunkerne af papir.

Byrådet er særligt glade for, at alle mødedokumenter arkiveres, og at det i løsningen er muligt at inkludere billeder af høj opløsning. Før blev alle billeder scannet og printet, det var dyrt og kvaliteten var ofte dårlig. I FirstAgenda kan der zoomes ind på et kort eller et billede af et monument, og det hjælper byrådet til at tage bedre beslutninger.

En anden fordel er, at det er muligt at lave ændringer i dagsordenen i sidste øjeblik. En sådan ændring betød tidligere, at beslutningen blev udskudt til næste møde, men det er aldrig et problem mere.

”Jeg vil anbefale FirstAgenda til et hvilket som helst byråd, der overvejer at blive digitalt. Det har sparet os både tid og penge," siger Daniel Looney, der er IKT-leder i byrådet i Douglas.

Tag en uforpligtende snak med en af vores konsulenter og lær, hvordan din organisation kan optimere mødeprocessen.

Book et møde med en konsulent i dag

”Alle er glade for skiftet. Vi testede tre eller fire andre mødeværktøjer, men vi blev ved med at vende tilbage til FirstAgenda. Her har vi større frihed, og der er god værdi for pengene. Det er intuitivt og let at bruge, og derfor var det en fornøjelse at lære vores personale at bruge det.”

Daniel Looney, IKT-leder, Douglas Byråd