Ny feature til mødedeltagere

Hent indhold fra mødet

Det er nu muligt for mødedeltagere at kunne downloade deres noter og kommentarer, så de kan printe forberedelse eller dele den med andre uden for FirstAgenda.

Alle mødedeltagere har adgang til en ny knap på mødets forside på web, hvor der står "Hent indhold". Når de trykker på knappen ses en dropdown-liste, hvor I kan vælge, hvilken forberedelse I gerne vil hente. Hvis der er lavet indhold i form af noter eller delte kommentarer.

Bemærk! Hvis møderne er oprettet direkte i FirstAgenda, så vil I også kunne hente det samlede referat (beslutninger).

Visning af mødets forside ved tryk på Hent indhold

 

Det er også muligt at tillade, at mødedeltagerne må hente det fulde mødemateriale. Det gør dagsordensamleren på udvalgsniveau, hvor "Tillad download af mødemateriale" skal slåes til. 

Visning af udvalgsindstillinger for dagsordensamler

Hvis funktionen er slået til, så kan I downloade, dele og printe en fuld dagsorden med eller uden noter, delte kommentarer og markeringer.

Bemærk at markeringer kun kan downloades, hvis den fulde tilladelse til download af mødemateriale er aktiveret.

Visning for mødedeltagere af Hent indhold

 

Referat ved møder oprettet i FirstAgenda

Vi har flyttet "Hent samlet referat"-knappen, så I nu skal hente det samlede referat under Download indhold. Det har vi gjort, så alt materiale, der kan downloades, ligger det samme sted.

Visning af download indhold ved referat

Tilmeld dig nyhedsbrevet