Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for FirstAgenda A/S

Opdateret, 4. februar 2020

 

Dataansvarlig

FirstAgenda A/S

Adresse: Søren Frichs Vej 44D, 8230 Åbyhøj

Phone: +45 70259258

Mail: Dataprivacy@firstagenda.com

 

Introduktion
FirstAgenda A/S (”FirstAgenda”) er ansvarlig for beskyttelsen af oplysninger, du giver os og overlader til vores behandling, i henhold til gældende lovgivning.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved FirstAgenda’s behandling af dine oplysninger. Vi gennemgår derfor med et let forståeligt sprog, og en grundige gennemgang, hvilke oplysninger FirstAgenda indhenter eller modtager, samt hvad FirstAgenda har ret til at gøre med disse oplysninger. Hvis du skulle få spørgsmål, så skriv til os. Vi er rare at snakke med og vil altid forsøge at hjælpe bedst muligt.

Det fremhæves, at denne privatlivspolitik alene omfatter vores behandling af persondata som dataansvarlig. Den regulerer derfor ikke vores behandling af persondata i vores kapacitet af databehandler på vegne af vores kunder som dataansvarlige. Denne behandling, inklusiv behandling af oplysninger om de bruger vores kunder har oprettet, vil være reguleret i vores abonnementsaftale med kunden, samt den databehandleraftale der er indgået med kunden. For denne behandling er det således vores kunder, der som dataansvarlige, har kontrol over vores behandling. Såfremt du som bruger af vores softwareløsning FirstAgenda har spørgsmål til vores behandling af data, anmodes du venligst om at kontakte den organisation, der har inviteret dig som bruger af vores løsning.

Baggrund
Hos FirstAgenda bestræber vi os på at sikre, at dine oplysninger beskyttes bedst muligt, når du benytter dig af vores tilbud og tjenester. Din tryghed og tillid til FirstAgenda er en vigtig del af vores forretning, og vi ser derfor med stor alvor på det. 

FirstAgendas privatlivspolitik beskriver, hvordan vi på en ansvarlig og fortrolig måde behandler dine personoplysninger. FirstAgenda behandler og eventuelt opbevare personoplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler, eller som har samme standarder for behandlingssikkerhed som FirstAgenda.

Sikkerhed
FirstAgenda har den rette blanding af specialister med dybdegående kendskab til området for sikkerhed og sikker behandling af personoplysninger.

FirstAgenda har indrettet sig med organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle oplysninger, som vi behandler. Det betyder, at FirstAgenda har indrettet sig med foranstaltninger, der bl.a. beskytter dine oplysninger mod tab, manipulation og uberettiget adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at følge med den teknologiske udvikling..  

Eventuelle spørgsmål om sikkerheden, kan rettes til Dataprivacy@firstagenda.com.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine personoplysninger er strengt fortrolige. De videregives alene til tredjeparter, der med rimelighed og nødvendighed skønnes at skulle anvende dine data for at kunne sikre vores bedst mulige behandling af dine oplysninger.

Vi videregiver derudover kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen, kontraktforhold eller krav for at indgå kontrakt, tillader eller kræver det. 

Hvilke oplysninger indhentes og behandles?
Du præsenteres nu for et generelt billede af, hvilke oplysninger vi behandler:

Navn, mailadresse, telefonnummer, adresse, cookiedata (almindelige personoplysninger).

Hvis du afgiver andre personoplysninger frivilligt, vil vi også behandle disse oplysninger i relevant omfang. 

Hvis dine personoplysninger ikke er afgivet af dig selv, vil de altid hidrøre fra offentlig tilgængelige kilder.

Oplysningerne behandles kun i det omfang de er tilstrækkelige, relevante, og altid begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig i relation til din interaktion med os. 

Behandlingsgrundlag
Vi behandler kun dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR. 

Det betyder også, at vi skal have et lovligt grundlag for at behandle dine personoplysninger.

Således behandler vi dine oplysninger på følgende lovlige grundlag:

  • såfremt vi har modtaget dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke behandlingsgrundlag,

  • hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, du har med os,

  • hvis behandlingen er nødvendig for overholdelse af gældende lovgivning, eller

  • hvis behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesser, i hvilket tilfælde du vil kunne anmode os om dokumentation for vores interesseafvejning.

Tredjeparts behandling
Vi gør brug af tredjeparter til behandling af dine oplysninger. Dette omfatter bl.a. eksterne og professionelle virksomheder, som leverandører og samarbejdspartnere, der hjælper os med levere og yde vores service bedst muligt, samt håndtere dine data.

FirstAgenda behandler kun personoplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler som os, eller som har valgt at følge tilsvarende regler for sikker behandling.

Overførelsen af dine oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og denne politik. Tredjepart må således ikke anvende oplysningerne til egne formål og må kun behandler dem på vegne af FirstAgenda til varetagelse af vores formål med behandlingen fx fremsendelse af et nyhedsbrev du har skrevet dig op til.

Formålet med indhentning og behandling af information
FirstAgendas formål med behandlingen af dine oplysninger er, at kunne identificere dig og at kunne servicere dig bedst muligt som besøgende på vores hjemmeside, som potentiel samarbejdspartner, som eventuel ansat, eller på anden vis alt afhængig af årsagen til at du har valgt at interagerer med FirstAgenda.

FirstAgenda foretager ingen automatiske afgørelser i vores behandling af dine personoplysninger. 

Dine rettigheder
Som bruger af FirstAgenda har du naturligvis alle de rettigheder, som gældende lovgivning tilskriver dig. Det vil sige du har ret til at blive informeret om, hvilken personoplysninger FirstAgenda behandler vedrørende dig, samt kræve sådanne oplysninger rettet  slettet, eller udleveret.

Hvis personoplysninger er baseret på samtykke, kan de ændres eller tilbagekaldes ved at kontakte os direkte på oplyste mail på dataprivacy@firstagenda.com, eller ved at følge anvisninger om samme i e-mails modtaget fra FirstAgenda i henhold til samtykket.

Klage
Er du på nogen måde utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, beklages dette på forhånd, og vi stiller os til rådighed i forhold til at løse en sådan eventuel utilfredshed. Dette sker bedst ved at sende en klage til os på dataprivacy@firstagenda.com, som vi vil behandle hurtigst muligt.

Udover muligheden for at rette henvendelse direkte til FirstAgenda, er du også berettiget til at rette dine eventuelle klage til vores nationale tilsynsmyndighed: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. For nærmere vejledning i denne klageproces henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Periode for opbevaring af oplysninger
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige at behandle. Der tages alle rimelige skridt for at sikre, at oplysninger, der er unøjagtige med det formål, hvortil de behandles, slettes eller korrigeres uden ugrundet ophold.

Der er således internt i FirstAgenda indført tidsfrister for sletning eller periodisk gennemgang af data behandlet som dataansvarlig. Sådanne tidsfrister er bl.a. fastsat ud fra  oplysningernes karakter og baggrund.

Ændringer
Vi forbeholdes ret til at opdatere og ændre denne politik. Den seneste version vil til enhver tid være tilgængelig på vores side. Nederst i dokumentet er datoen for versionen af persondatapolitikken anført. Såfremt du ikke læser denne politik direkte på vores hjemmeside, anbefales det at tjekke politikkens datooplysning med datoen på privatlivspolitikken på vores hjemmeside. Hvis der foretages ændringer i vores behandling af personoplysninger, giver vi dig også besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende indhentning eller behandling af oplysninger vedrørende dig, kan vi kontaktes på: Dataprivacy@firstagenda.com


Denne Privatlivspolitik er senest opdateret 4-2-2020