Lad dig inspirere af hvordan andre bruger FirstAgendas mødeværktøj Prepare

Mere end 400 virksomheder og organisationer i Norden har allerede effektiviseret deres møder med hjælp fra Prepare.

Læs mere om, hvad nogle af dem siger.

Prepare er det primære mødeværktøj i Landbrug og Fødevarer

Prepare er det primære mødeværktøj i Landbrug og Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er en erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på mere end 152 milliarder kroner årligt og med 172.000 beskæftigede, beskriver de sig selv som et af Danmarks vigtigste erhverv.

Organisationen Landbrug og Fødevarer bliver ledet af to bestyrelser; en primærbestyrelse og en virksomhedsbestyrelse. I 2012 startede Landbrug og Fødevarer med at bruge Prepare i en af deres fonde. Siden da har det spredt sig som ringe i vandet til resten af virksomheden, og i dag er Prepare det primære mødeværktøj i de to ledende bestyrelser.

Lær mere om de mange funktioner i Prepare, der kan hjælpe din organisation til at slippe den tunge administration.

"Tidligere blev dokumenter samlet i store mapper, som blev sendt ud til mødedeltagerne. Med FirstAgenda Prepare slipper vi for omfattende papirhåndtering og stive forretningsgange – og det er en af de største fordele ved løsningen. Nu har vi stor fleksibilitet og kan komme med rettelser helt op til deadline uden at være nervøse for, om alle har modtaget de seneste ændringer.”

Jesper Bollerslev, IT-konsulent i Landbrug og Fødevarer.

 

Tandskadeankenævnet slipper for massivt papirarbejde med Prepare

Tandskadeankenævnet slipper for massivt papirarbejde med Prepare

Tandskadeankenævnet varetager ankenævnsopgaver for Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

I Tandskadeankenævnet er papirstakken til et enkelt møde ofte højere end 30 centimeter høj. Med Prepare slipper tandlægefaglig konsulent Lene Baad-Hansen for at slæbe en kuffert fyldt med dokumenter med til sine møder. Nu har hun alle mødedokumenter samlet på en iPad.

Ved skiftet til Prepare var der en vis skepsis fra et par af de ældre medlemmer i nævnet. Den forsvandt dog hurtigt, da de så, hvor let det var at bruge Prepare. I dag sparer Tandskadeankenævnet miljøet for en masse papir, og derudover skal de ikke længere bruge tid på at makulere fortrolige sagsdokumenter eller transportere dem tilbage sekretariatet, når sagerne er behandlede.

Vil du effektivisere de teksttunge møder i din organisation? Kom i gang allerede i dag.

 

”Før vi brugte FirstAgenda Prepare til møderne, var papirstakken til et enkelt møde ofte mere end 30 centimeter høj. Derfor var jeg nødt til at rejse frem og tilbage over Storebælt med en kuffert fyldt med papir og røntgenbilleder. I dag har jeg alt på min iPad, og det er en enorm lettelse. Når jeg forbereder mig, fylder papirerne heller ikke længere hele bordet, og derfor kan jeg let forberede mig i toget eller andre steder.”

Lene Baad-Hansen, Tandlægefaglig konsulent, Tanskadeankenævne

Kommunernes primære mødeløsning

Kommunernes primære mødeløsning

85 % af danske kommuner bruger Prepare, som deres primære mødeværktøj. I Norge har de også fået øjnene op for fordelene ved en digital mødeløsning. Med mere end 600.000 borgere er Oslo Kommune Norges største. Siden 2013 har Oslo Kommune brugt First Agenda til forberedelse og afholdelse af digitale møder i politiske udvalg og komitéer, på interne ledermøder og til afdelingsmøder.

Prepare integrerer med alle kendte ESDH-systemer, og den digitale mødeløsning letter omkostningerne til produktion, trykning og fordeling af mødematerialer.

Udfyld spørgsmålene i vores demovideo og se hvordan Prepare kan effektivisere arbejdsgangen og nedbringe distributionsomkostningerne for din virksomhed. 

Få et indblik i Prepare med denne video.

”Den største fordel ved Prepare er, at man altid har alle mødedokumenter lige ved hånden, og man slipper for at medbringe store papirbunker til møderne. Prepare har effektiviseret arbejdsgangen i sekretariatet, hvor vi sparer tid på at distribuere og publicere mødedokumenter.”

Inger Kvannes, komitésekretær, Oslo Kommune.

Foto: Jiri Havran

Bestyrelsesmedlemmer i Movia bruger Prepare på tværs af organisationer

Bestyrelsesmedlemmer i Movia bruger Prepare på tværs af organisationer

Movia har hovedsæde i København, men arbejder for øget mobilitet på hele Sjælland. Med knap 220 millioner passagerer årligt, er Movia Danmarks største trafikselskab.

Movia skiftede til Prepare fordi flere af bestyrelsesmedlemmerne allerede brugte det i andre bestyrelser, og var glade for fordelene ved systemet.

”Jeg vil anbefale Prepare til enhver, der overvejer at skifte til en digital mødeløsning i deres organisation. Det er meget nemmere og hurtigere end tidligere,” forklarer Michael Skov, der er Senior Rådgiver i Movia.

Er du medlem af flere bestyrelser? Kig nærmere på funktionerne i Prepare, og se hvordan det kan lette dit arbejde på tværs af flere organisationer.

”I dag får vores bestyrelsesmedlemmer den information de har brug for på en helt simpel måde. De kan altid finde ældre dokumenter frem igen, og vi sparer hurtigt en halv dag på forberedelsen. Desuden sparer vi store mængder papir.”

Michael Skov, Senior Rådgiver, Movia.

Med Prepare kan Sydbank indfri krav om høj IT-sikkerhed

Med Prepare kan Sydbank indfri krav om høj IT-sikkerhed

Sydbank blev stiftet i 1970 som en fusion af fire lokale banker. I dag er Sydbank en af Danmarks største banker og beskæftiger 2.100 medarbejdere fordelt på 84 filialer i Danmark og Tyskland.

I 2011 begyndte Sydbank at bruge Prepare i deres bestyrelse, og siden har det spredt sig til flere udvalg inden for organisationen. I Sydbank er behandlingen af fortrolige dokumenter essentiel, og Prepare er med sin høje prioritering af sikkerhed et oplagt valg til håndtering af mødemateriale.

Se hvordan Prepare kan højne sikkerheden omkring møder i din virksomhed her.

”Som bank bliver der stillet store krav til vores IT-sikkerhed. De krav kan vi indfri med Prepare fra FirstAgenda.”

Roland Erik Lorenzen, IT-konsulent, Sydbank.

I Douglas sparer de både tid og penge med en digital mødeløsning

I Douglas sparer de både tid og penge med en digital mødeløsning

I det irske hav ligger den selvstyrende ø Man. I hovedstaden Douglas har byrådet også taget Prepare i brug - og introduktionen til den digitale mødeløsning har været lidt af en transformation.

Tidligere blev alle dokumenter printet, inden de manuelt blev sat sammen og sendt eller afleveret til mødedeltagerne. Det var en tidskrævende proces, hvor en medarbejder hurtigt brugte to eller tre dage på at forberede alle dokumenterne. Med skiftet til Prepare er den proces blevet betydeligt lettere - ligesom bunkerne af papir.

Byrådet er særligt glade for, at alle mødedokumenter arkiveres, og at det i Prepare er muligt at inkludere billeder af høj opløsning. Før Prepare blev alle billeder scannet og printet, det var dyrt og kvaliteten var ofte dårlig. I Prepare kan der zoomes ind på et kort eller et billede af et monument, og det hjælper byrådet til at tage bedre beslutninger.

En anden fordel er, at det er muligt at lave ændringer i dagsordenen i sidste øjeblik. En sådan ændring betød tidligere, at beslutningen blev udskudt til næste møde, men det er aldrig et problem mere.

”Jeg vil anbefale Prepare til et hvilket som helst byråd, der overvejer at blive digitalt. Det har sparet os både tid og penge," siger Daniel Looney, der er IKT-leder i byrådet i Douglas.

Få et indblik i Prepare med denne video.

”Alle er glade for skiftet. Vi testede tre eller fire andre mødeværktøjer, men vi blev ved med at vende tilbage til Prepare. Her har vi større frihed, og der er god værdi for pengene. Det er intuitivt og let at bruge, og derfor var det en fornøjelse at lære vores personale at bruge det.”

Daniel Looney, IKT-leder, Douglas Byråd

Boligkontoret Danmark bruger Prepare til bestyrelsesarbejde

Boligkontoret Danmark bruger Prepare til bestyrelsesarbejde

Boligkontoret Danmark er en almen boligadministration, der arbejder for gode boliger og boligområder i hele Danmark. Boligkontoret Danmark administrerer 31.600 boliger for 58 boligorganisationer og 39 øvrige samarbejdspartnere – herunder kommuner og regioner.

Boligkontoret Danmark bruger Prepare i deres bestyrelser, og her har modtagelsen været rigtig god. I starten skulle mødedeltagerne vænne sig til ikke at have papir med til møderne, men til gengæld fik de hurtigt øjnene op for fordelene ved altid at have de opdaterede dokumenter med på deres iPad. Prepare giver dem også mulighed for at gå tilbage og se, hvad der blev besluttet på sidste møde.

Vil du effektivisere de teksttunge møder i din organisation? Kom i gang allerede i dag.

"Prepare har givet økonomiske og tidsmæssige besparelser i administrationen, fordi vi ikke længere skal printe og sende mødedokumenterne ud til bestyrelserne før møderne. Vi har også markant færre, der ringer ind, fordi de ikke kan finde de rigtige dokumenter eller har spørgsmål til materialet."

Henrik Skjoldlund, IT-chef, Boligkontoret Danmark

Brugen af Prepare spredte sig hurtigt i Region Syddanmark

Brugen af Prepare spredte sig hurtigt i Region Syddanmark

Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling.

I Region Syddanmark har skiftet til en digital mødeløsning været en stor succes. Oprindeligt skulle løsningen kun bruges i regionsrådet og de politiske udvalg, men der opstod hurtigt et internt pres fra afdelingerne og sygehusene for også at digitalisere administrative møder ude i organisationen. I dag er der mere end 200 udvalg der bruger Prepare, og det forventes, at brugerantallet fortsat vil stige.

Mette Stokbæk der er Fuldmægtig i Region Syddanmark fortæller, at brugen af Prepare hurtigt har spredt sig ud som ringe i organisationen, efter at regionsrådet skiftede papirbunkerne ud med iPads.

Vil du også effektivisere møderne i din organisation? Læs mere om fordelene ved Prepare.

”Jeg var meget overrasket over, hvor hurtigt det gik med at implementere systemet. Der gik under to måneder, fra vi besluttede at bruge Prepare, til de første politikere brugte det til regionsrådsmøderne. Der var en vis skepsis hos nogle i starten, men den forsvandt efterhånden, som folk lærte systemet at kende og brugte det til møderne. På den administrative side har de dagsordensansvarlige også taget godt mod Prepare, fordi det har gjort deres arbejde med at distribuere dagsordener meget lettere.”

Mette Stokbæk, Fuldmægtig, Region Syddanmark

Prepare gavner både miljøet og pengekassen

Prepare gavner både miljøet og pengekassen

 

Centralforeningen for Stampersonel (CS) er med sine 9.000 medlemmer forsvarets største fagforening.

"Jeg vil klart anbefale andre fagforeninger at gå over til First Agenda. Det er et stærkt og brugervenligt system, som i kraft af et mindsket papirspild er godt for både miljøet og foreningens pengekasse. Samtidig er det naturligvis i vores medlemmers interesse, at hovedbestyrelsen kan forberede sig bedre til møderne, så de træffer mere kvalificerede beslutninger.

Systemet er meget brugervenligt, og det er en stor fordel, at mødedeltagerne ikke skal printe en masse papirer ud til hvert møde. Det er også praktisk, at bestyrelsen kan logge sig ind og forberede sig til møderne, lige meget hvor de er i verden."

- IT-administrator Peter Gudberg, Centralforeningen for Stampersonel

CS har brugt FirstAgenda Prepare siden 2012 og har knap 40 brugere tilknyttet.

 

Lær mere om de mange funktioner i Prepare, der kan hjælpe din organisation til at slippe den tunge administration.

"Vi kan løbende tilføje nye dokumenter til en dagsorden, og bestyrelsesmedlemmerne kan altid være sikre på, at de sidder med den seneste version. Derudover er det en stor fordel, at de kan kommentere på materialet til kommende møder og dele kommentarer med hinanden.  De er også glade for, at de får en mail hver gang, der er en kommentar fra andre medlemmer, så de kan forholde sig til det".

 

- IT-administrator Peter Gudberg, Centralforeningen for Stampersonel

 

Billedet er venligst udlånt fra CS Bladets arkivfoto