10 tips til effektive møder

- Ida Kroghave

Hvem vil ikke gerne holde effektive møder? 

Vi har i dette indlæg samlet 10 tips til, hvordan du får mere ud af dine møder.

 

1. Begræns den interne mødeaktivitet 

En undersøgelse foretaget af den danske interesseorganisation Lederne viser, at 36% af de danske ledere mener, at produktiviteten kan forøges ved at reducere den interne mødeaktivitet. Overvej derfor, hvilke af dine kolleger der er nødvendige for mødets indhold og formål, inden du sender mødeindkaldelsen ud.   

2. Forberedelse 

Velforberedte deltagere får mødet til at forløbe lettere. Skal din kollega fremlægge et punkt på dagsordenen, så giv vedkommende besked i god tid, så han eller hun kan nå at forberede sig. Dagsordenen og de tilknyttede bilag bør derfor sendes ud i god tid – eksempelvis senest to dage før mødet - så alle deltagere har mulighed for at forberede sig.  

 

3. Klar dagsorden 

En god dagsorden definerer klart mødets formål og indhold. Den hjælper deltagerne til at få en større forståelse for, hvad der skal udrettes, og hvad mødet handler om. Husk at sende dagsordenen ud i god tid. 

 

4. Hold disciplinen 

Kom til tiden eller meld afbud i god tid. Kun 5% af de danske ledere mener, at det er acceptabelt at komme for sent til et møde, mens 40% svarer, at det ofte/hele tiden sker. Undgå derudover sidste øjebliksændringer, da det får mødet til at virke mindre vigtigt og kan ødelægge forberedelsen.

 

5. Gem telefonen væk  

Lad din telefon få en tiltrængt pause under mødet. Kun 9% af de danske lederne mener, at det er acceptabelt at svare på mails eller sms’er under mødet. Venter du et vigtigt opkald, så gør opmærksom på det, inden mødets start.  

 

6. Gem den private snak til senere 

Hold fokus på mødets formål. Den private snak er hyggelig, men gør, at mødet bliver ustruktureret og trækker ud.

 

7. God mødeledelse 

En god mødeleder er en person, der er god til at kommunikere. Vedkommende skal derudover være god til at skære igennem og skabe struktur på mødet. Otte ud af ti af de adspurgte ledere anser derfor mødeledelse som en særlig kompetence, så prioritér at få opbygget og vedligeholdt en kultur, hvor mødelederen får lov og opbakning til at lede.

 

8. Sørg for at opsummere 

Sørg for at runde mødet af med at opsummere de beslutninger, der er truffet, og præcisere hvem, der er ansvarlige for efterfølgende arbejdsopgaver. Har I en lang dagsorden, kan det være en god idé at gøre det efter hvert punkt.

 

9. Opfølgning  

Referat og en eventuel opgaveliste bør sendes ud til deltagerne indenfor 24 timer efter mødet. Så sikrer I, at alle ved, hvad de skal – og hvad andre tager sig af.  

 

10. Vær engageret  

Du er inviteret til mødet, fordi du er nødvendig for mødets indhold, så giv din mening til kende og bidrag aktivt. Ellers risikerer du at spilde både andres og din egen tid.

 

Kilde: Undersøgelsen ”Møder og mødekultur” er foretaget af den danske interesseorganisation Lederne blandt 2.189 ledere i den kommunale og private sektor. Undersøgelsen er offentliggjort i oktober 2015. 

 

 

Er du opmærksom på, hvor mange timer du hver uge bruger på møder? Læs med her og bliv klogere på tidsforbruget i danske organisationer.