Din siddeplads i mødelokalet afslører mere om dig end du tror

- Sisse Haldrup

Tror du, at det er ligegyldigt, hvor du sætter dig i mødelokalet? Tro om igen. Siddepladsen du vælger, når du træder ind i rummet, påvirker faktisk din position i mødet og din status i virksomheden.

For at forstå denne rangorden skal vi helt tilbage til middelalderen. Her valgte folk deres bordplads på baggrund af deres adelige status, og uenigheder omkring siddepladserne udviklede sig ofte til sværdkampe – hvilket betyder, at vi stadig den dag i dag har bordkort til formelle middage (et lille fun fact du kan blære dig med, næste gang du sætter dig til bords ved et bryllup).

Til arbejdsrelaterede møder har vi som regel frit valg til at placere os, hvor vi vil. Men det er her udfordringen opstår. For selvom vi ikke længere skal være bange for at ende i en sværdkamp, så sender vores kropssprog og fysiske position i rummet stadig et signal til folk omkring os. I dette blogindlæg vil vi derfor gøre dig klogere på de uskrevne ”plads-regler”, der eksisterer i mødelokalet.

 

Plads nr. 1: Lederen

Sætter du dig for bordenden længst fra døren, så udnævner du dig selv som ”leder”. Ofte vil chefen eller mødelederen indtage denne position.

 

 

Plads nr. 2: “Modstanderen”

Sætter du dig direkte overfor mødelederen, så signalerer du (bevidst eller ubevidst), at du har en modstridende holdning og en anden dagsorden end lederen. Denne placering kaldes ofte for den ”konkurrerende” eller ”defensive” position. I sociale sammenhænge – såsom når et kærestepar sidder overfor hinanden på en restaurant – signalerer det omvendt en samtalebaseret placering, der giver god øjenkontakt. Men i en forretningsmæssig kontekst er placeringen ofte et tegn på modstand, og bordet fungerer her som en solid barriere mellem begge parter. Undersøgelser viser derudover, at folk i modstanderpositionen bruger kortere sætninger, kan huske mindre fra mødet og har tendens til at argumentere mere.

 

Plads nr. 3 og 4: Lederens allierede

Hvis du sætter dig ved siden af mødelederen signalerer du en støtte og en tæt forbindelse til ham eller hende. Generelt er hjørnepositioner som disse gode til at skabe venlige og afslappede samtaler, fordi man kan få god øjenkontakt og bruge gestik, uden at det bliver for konfronterende.

Forskning viser derudover, at sidder du til højre for lederen (plads nr. 3), så vil du ofte være mere samarbejdsvillig, end personen til venstre for lederen. Forklaringen skal vi igen finde i middelalderen, hvor det var sværere for personen til højre at dolke adelen med sin venstre hånd. Så i dag tillægger folk ubevidst personen til højre for lederen en smule mere ”magt” og tillid end personen til venstre.

Plads nr. 5 og 6: Modstanderens allierede

Arbejder du for personen, der sidder på lederpladsen, så signalerer du en form for modstand overfor ham eller hende ved at placere dig ved siden af “modstanderen”, som du implicit støtter.

 

Plads nr. 7, 8 og 9: De ikke deltagende

Når du sætter dig langs væggen har du bogstaveligt talt ikke en “plads ved bordet”, og det forventes derfor, at du ikke bidrager til mødet. Tager du plads nr. 7 bag ved lederen vil du ofte være lederens administrator eller referent, mens plads nr. 8 ofte er modstanderens administrator. Vælger du at sidde langs væggen modsat døren, så har du valgt “tilskuerrækken”, og det forventes, at du blot vil være tilstede.

 

Plads nr. 10: “Exit rækken”

Vælger du “exit rækken” ved siden af døren, er det ofte fordi, du bliver nødt til at forlade mødet tidligt – og gerne uden at forstyrre for meget.

 

Plads nr. 11 og 12: De neutrale

Vælger du en af siddepladserne ved midten af bordet sender du ikke et bestemt signal. Medmindre mødet omhandler udfordringer i din afdeling, så vil plads nr. 11 eksempelvis sætte dig i opposition med personen, der sidder på plads nr. 12. Generelt vil du her sætte dig ved siden af personer, du føler dig trygge ved eller som du skal samarbejde tæt med i løbet af mødet.

 

Hvad så hvis bordet til mødet er rundt? Det runde bord er generelt bedre til at skabe en afslappet atmosfære og opfordre til en uformel diskussion. Men derudover gælder de samme regler ved et rundt bord som ved det klassiske aflange bord. Kong Arthur brugte det runde bord som et forsøg på at give sine riddere samme status, men han var ikke klar over, at ridderne som sad tættest på kongen ubevidst blev tildelt mest magt – og magten blev mindsket jo længere afstanden til kongen var. Ridderen der sad direkte overfor kongen (modstander positionen) var den, der skabte flest problemer.

 

Adfærden er altså en del af vores historie, og de samme uskrevne regler gælder stadig den dag i dag. De forskellige siddepladser og signaler skal dog tages med et gran salt, fordi mødesituationer er meget kontekstbestemte. Men forskning viser, at dit kropssprog og fysiske position i rummet har en vigtig betydning for mødets udfald, og guiden her kan derfor være en vejledende hjælp til at påvirke din egen rolle i mødet.

 

 

KILDER

Effective Meetings: The Ultimate Toolbox
http://www.ibabs.co.uk/effective-meetings/

Where to Sit at a Conference Table
https://www.inc.com/geoffrey-james/where-to-sit-at-a-conference-table.html 

Seating arrangements where to sit, and why
http://westsidetoastmasters.com/resources/book_of_body_language/chap17.html