Möt människorna bakom FirstAgenda-mötespaketet

På Visma FirstAgenda älskar vi möten - det vill säga att effektivisera dem och göra mötesprocesserna så enkla som möjligt. Ta kontakt till en av oss för att höra mer om vår okuvliga lust att optimera möten.

Anställda

Technical Support

Kennet Strand

Kennet Strand

Technical Support Manager

smartphone+45 70 25 92 58

mailkes@firstagenda.com

Bente Mierzwiak

Bente Mierzwiak

Technical Support Specialist

smartphone+45 70 25 92 58

mailbem@firstagenda.com

Mathias Bøgehøj Sørensen

Mathias Bøgehøj Sørensen

Technical Support Engineer

smartphone+45 70 25 92 58

mailmbs@firstagenda.com

Rasmus Munkholm Pedersen

Rasmus Munkholm Pedersen

Technical Support Assistant

smartphone+45 70 25 92 58

mailrmp@firstagenda.com

Mujo Beckovic

Mujo Beckovic

Technical Support Assistant

smartphone+45 70 25 92 58

mailmujo.beckovic@firstagenda.com

Sigurd Kristensen

Sigurd Kristensen

Technical Support Assistant

smartphone+45 70 25 92 58

mailsigurd.kristensen@firstagenda.com

Commercial Denmark

Caspar Dommerby

Caspar Dommerby

Head of Commercial

smartphone+45 31 14 69 61

mailcdo@firstagenda.com

Vickie Jo Ringgaard

Vickie Jo Ringgaard

Customer Success Manager - Danska Kommuner och regioner

smartphone+45 20 22 15 85

mailvjr@firstagenda.com

Kasper Sørensen Dysager

Kasper Sørensen Dysager

Customer Success Manager - Danska stat och styrelser

smartphone+45 24 84 08 72

mailksd@firstagenda.com

Jane Mølbjerg Risager

Jane Mølbjerg Risager

Implementeringskonsulent

mailjmr@firstagenda.com

Commercial Export

Aleksander Pedersen

Aleksander Pedersen

Head of Sales & Partnerships

smartphone+45 24 48 47 89

mailalp@firstagenda.com

Maria Brandt Bertelsen

Maria Brandt Bertelsen

Customer Success Manager - NO

smartphone+45 31 42 18 42

mailmbb@firstagenda.com

Nicklas Eriksson

Nicklas Eriksson

Customer Success Manager - SE

mailner@firstagenda.com

Marketing and Communication

Emilie Marie Nielsen

Emilie Marie Nielsen

Head of Marketing & Communication

smartphone+45 61 66 70 26

mailemn@firstagenda.com

Malene Futtrup

Malene Futtrup

Student Associate, Communication and Marketing

mailmfu@firstagenda.com

Andreas Ørntoft

Andreas Ørntoft

Communication Associate, Communication and Marketing

mailandreas.orntoft@firstagenda.com

Product

Charlotte Rahbek

Charlotte Rahbek

Head of Product

smartphone+45 31 68 30 34

mailcmr@firstagenda.com

Jakob Valentin

Jakob Valentin

User Experience Designer

mailjgv@firstagenda.com

Anne Catrine Elgaard

Anne Catrine Elgaard

User Experience Intern

mailanne.thorsager@firstagenda.com

Tech

Bo Hansen

Bo Hansen

Head of Tech

smartphone+45 86 75 45 50

mailboh@firstagenda.com

Casper Winther Hansen

Casper Winther Hansen

Developer

mailcwh@firstagenda.com

Jesper Mikkelsen Post

Jesper Mikkelsen Post

Developer

mailjmp@firstagenda.com

Jens Bøhm Eskildsen

Jens Bøhm Eskildsen

Developer

mailjbe@firstagenda.com

Jon Odgård

Jon Odgård

Developer

mailjod@firstagenda.com

Leif Romme Thomsen

Leif Romme Thomsen

Developer

maillet@firstagenda.com

Martin Kirkeby

Martin Kirkeby

Developer

mailmki@firstagenda.com

Søren Lauridsen

Søren Lauridsen

Developer

mailsjl@firstagenda.com

Søren Ravn Theilgaard

Søren Ravn Theilgaard

Developer

mailsrt@firstagenda.com

Tobias Kammersgaard

Tobias Kammersgaard

Developer

mailtak@firstagenda.com

Morten Berg

Morten Berg

Developer

mailmorten.berg@firstagenda.com

Thomas Bach Neldeborg

Thomas Bach Neldeborg

Developer

mailthomas.andersen@firstagenda.com

Du är alltid välkommen att kontakta en av oss direkte. Eller vi kan kontakta dig?

Skriv och vi kontakta dig

keyboard_arrow_up