Region Syddanmark

Användningen av FirstAgenda spred sig snabbt i södra Danmark

I södra Danmark har övergången till FirstAgenda Prepare varit en stor framgång. Inledningsvis skulle den digitala möteslösningen endast användas i regionrådet och de politiska instanserna, men det fanns ett omedelbart internt tryck från avdelningarna och sjukhusen att också digitalisera administrativa möten i organisationen. Idag finns det mer än 200 instanser som använder programvaran FirstAgenda Prepares, och det förväntas att antalet användare kommer att fortsätta öka.

Mette Stokbæk, som är tjänsteman i södra Danmark, säger att användningen snabbt har spridit sig i organisationen, efter att regionrådet ersatt pappersbunken med iPads.

"Jag blev mycket förvånad över hur snabbt det gick att implementera systemet. Det tog mindre än två månader från det att vi bestämde oss för att använda FirstAgenda Prepare tills de första politikerna använde det för regionrådsmötena. Det var en del skepsis bland vissa först, men det försvann när de lärde känna systemet och använde det för mötena. På den administrativa sidan har mötessekreterare också välkomnat lösningen eftersom det har gjort deras arbete med att distribuera dagordningar mycket lättare." Mette Stokbæk, tjänsteman, Region Syddanmark.
 

Jag blev mycket förvånad över hur snabbt det gick att implementera systemet. Det tog mindre än två månader från det att vi bestämde oss för att använda FirstAgenda Prepare tills de första politikerna använde det för Regionrådets möten.

- Mette Stokbæk, Tjänsteman, Region Syddanmark

Vi utveckla digitala lösningar som gör livet enklare. 

Ska vi hjälpa dig?

keyboard_arrow_up